Stolarka przeciwpożarowa aluminiowa Wiśniowski

 

Stolarkę aluminiową przeciwpożarową można stosować w budownictwie indywidualnym jak i w obiektach użyteczności publicznej. Drzwi i ścianki aluminiowe przeciwpożarowe są oferowane w klasach ognioodporności: EI 30 i EI 60 oraz o dymoszczelności Sa i Sm. Stolarka aluminiowa przeciwpożarowa może być wykonana jako wewnętrzna lub zewnętrzna. Istnieje także możliwość wykonania fasady przeciwpożarowej.

Okna aluminiowe przeciwpożarowe 

Aluprof MB78EI lub 

MB118EI

 

- stałe i techniczne, o odporności ogniowej EI30, EI60 i EI 120;

- ościeżnica oraz poprzeczki wykonane z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 78 [mm] dla okien EI30 lub EI60 oraz o głębokości 118 [mm] dla okien stałych EI120;

- wypełnienie: szklone szybą ognioochronną pojedynczą, zespoloną lub panelem;

- ościeżnica oraz panel malowane proszkowo;

- wypełnienie zamontowane jest za pomocą uszczelek i listew przyszybowych;

- możliwość montażu również w zespoły tworząc ścianki ognioochronne.

Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe

Aluprof MB78EI

 

- jedno lub dwuskrzydłowe;

- o odporności ogniowej EI30 i EI60;

- możliwość wykonania w wersji dymoszczelnej z uszczelką opadającą w klasach Sm lub Sa;

- rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z kształtowników alumi¬niowych trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 78 [mm];

- wypełnienie: szyba pojedyncza, zespolona przeciwpożarowa lub panel;

- rama skrzydła i ościeżnica oraz panel malowane proszkowo;

- uszczelnienie gumowe na całym obwodzie;

- prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz;

- wyposażenie standardowe: jeden zamek zasuwkowo-zapadkowy z wkładką z trzema kluczami, klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie podłużnym, samozamykacz oraz bolce przeciwwyważeniowe;

- opcjonalne wyposażenie: dodatkowy zamek z wkładką i trzema kluczami, wkładki antywłamaniowe kl. C w miejsce zwykłych, klamki ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym, okucie antypaniczne,

- zaczep elektromagnetyczny awersyjny lub rewersyjny.

 

Efektowny wygląd bramy

 

Bramy przesuwne Hörmann zawdzięczają swój nowoczesny wygląd elementom, których przymyk wykonano z zastosowaniem opatentowanego rowka w kształcie litery V bez widocznych połączeń śrubowych.

Fasady aluminiowe przeciwpożarowe 

Aluprof MB-SR50 EI

 

- fasada słupowo-ryglowa;

- mocowanie specjalnie przygotowanego szkła za pomocą mechanicznych łączników;

- możliwość stosowania różnych listew maskujących;

- możliwe połączenia kątowe do ±7,5° na stronę oraz budowa fasad odchylonych od poziomu o kąt ± 15°;

- wysoki poziom izolacyjności termicznej;

- możliwość gięcia profili i budowy konstrukcji łukowych.

Ścianki aluminiowe przeciwpożarowe

 

- z przegrodą termiczną;

- wypełnienie skrzydła w postaci szyby pojedynczej lub zespolonej przeciwpożarowej lub panelu o odpowiedniej klasie odporności ogniowej;

- rama i ościeżnica malowana proszkowo;

- okucia renomowanych firm dopuszczone do stosowania w drzwiach ppoż.

Stolarka przeciwpożarowa stalowa

 

Stolarka stalowa przeciwpożarowa sprawdza się zarówno w budownictwie publicznym jak i indywidualnym. Drzwi i ścianki stalowe przeciwpożarowe WIŚNIOWSKI wykonywane są według indywidualnego zamówienia i mogą być dostosowane do różnej wysokości i szerokości w projektach spełniających aprobatę techniczną. Drzwi i ścianki stalowe przeciwpożarowe są oferowane w dwóch klasach ognioodporności: EI 30 i EI 60 oraz o dymoszczelności Sa i Sm.

 

Stolarka stalowa przeciwpożarowa spełnia swoje zadanie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, z przeznaczeniem do zamknięcia pomieszczeń takich jak: kotłownie, zaplecza, klatki schodowe spełniające równocześnie funkcję drogi ewakuacyjnej w zakładach, biurach, szkołach, kinach, szpitalach oraz w podziemnych ciągach komunikacyjnych, np.: parkingi.

Okna stalowe profilowe przeciwpożarowe 

JANSEN JANISOL 2, JANSEN JANISOL 3

 

- stałe, w klasie odporności ogniowej EI30, EI60 i EI120;

- ościeżnica z profili stalowych z przekładką termiczną oraz wypeł¬nieniem masą izolacyjną;

- spawane połączenie profili, szlifowane;

- wypełnienie: szyba przeciwpożarowa lub pa¬Nel;

- na całym obwodzie ościeżnicy uszczelka z modyfikowanego EPDM;

- możliwość montażu również w zespoły, tworząc ścianki ognioochronne.

Drzwi stalowe profilowe przeciwpożarowe 

JANSEN JANISOL 2(EI30), JANSEN JANISOL 3(EI60)

 

- w klasie odporności ogniowej EI30 i EI60;

- jedno lub dwuskrzydłowe;

- skrzydło i ościeżnica z profili stalowych z przekładką termiczną oraz wypełnieniem masą izolacyjną;

- spawane połączenie profili, szlifowane;

- zawiasy stalowe, łożyskowane, z regulacją wysokości spawane do konstrukcji;

- wypełnienie: szyba przeciwpożarowa lub panel;

- uszczelka modyfikowana EPDM na całym obwodzie oprócz progu;

- możliwość wykonania w wersji dymoszczelnej z uszczelką opadającą w klasach Sm lub Sa wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010.

Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe 

EI30 i EI60

 

- w klasie odporności ogniowej EI30 i EI60;

- jedno lub dwuskrzydłowe;

- w standardzie ościeżnica narożna, opcjonalnie ościeżnica wewnętrzna lub obejmująca;

- ościeżnica z kształtowników stalowych profilowanych, malowanych proszkowo;

- wypełnienie skrzydła – wełna mineralna;

- uszczelki: przylgowa z modyfikowanego EPDM i pęczniejąca;

- skrzydło wyposażone jest w dwa zawiasy, w tym jeden samozamykający;

- w standardzie jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką z trzema kluczami, dwa bolce przeciwwyważeniowe oraz klamka z polipropylenu z rdzeniem stalowym;

- opcjonalnie: wkładki klasy C, dodatkowy zamek, zaczep elekromagnetyczny, samozamykacz, przeszklenie, okucie antypaniczne, odbój, listwa automatycznie opadająca, wizjer, kratka wentylacyjna;

- możliwość wykonania w 2 lub 3 klasie odporności na włamanie wg PN-ENV 1627:2011;

- możliwość wykonania w wersji dymoszczelnej z uszczelką opadającą w klasach Sm lub Sa wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010.

Drzwi stalowe płaszczowe antywłamaniowe, przeciwpożarowe​​​​ MultiSecure EI30

 

- drzwi jednoskrzydłowe;

- skrzydło pełne lub częściowo przeszklone;

- w wersji przeciwpożarowej EI30 - antywłamaniowej lub tylko EI30,

- drzwi dostępne w klasie antywłamaniowej RC2 (drzwi otwierane do wewnątrz) i RC3 (drzwi otwierane na zewnątrz );

- skrzydło z grubą przylgą , całkowita grubość skrzydła 41 ± 1mm;

- skrzydło z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 ÷ 0,6 mm i powlekanej powłoką poliestrową lub w okleinach drewnopodobnych;

- ościeżnica drzwi wykonana z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm ÷ 1,5 mm i malowanych proszkowo;

- wypełnienie skrzydła stanowi wełna mineralna;

- drzwi wyposażone są standardowo w: zamek trzypunktowy automatyczny,  wkładkę klasy B z trzema kluczami, w dwa zawiasy 3D z regulacją w trzech płaszczyznach, trzy bolce przeciwwyważeniowe oraz klamkę z ze stali nierdzewnej i samozamykacz szynowy; uszczelki przylgowe z EPDM; dodatkowo uszczelka pęczniejąca o przekroju 2 x 20 [mm];

- drzwi zewnętrzne z listwą automatycznie opadającą oraz okapnikiem;

- w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych możliwa opcja dymoszczelności, drzwi MultiSecure EI30, spełniają wówczas kryteria określone w PN-EN 13501-2+A1:2010 dla klas Sa, Sm dymoszczelności.

 

Fasady stalowe przeciwpożarowe 

JANSEN VISS FIRE

 

- nośność profili dobierana zgodnie z projektem;

- spawane połączenia profili;

- podwójny system uszczelek, tworzący jednolitą przegrodę i pozwalający na wentylację wewnętrznych przestrzeni systemu;

- systemowe odprowadzanie kondensatu i wentylacja obszarów przyszybowych;

- brak liniowych mostków termicznych;

- zewnętrzne profile dociskowe oraz łączniki ze stali nierdzewnej.

Ścianki stalowe przeciwpożarowe

 

- z przegrodą termiczną;

- wypełnienie skrzydła w postaci szyby pojedynczej lub zespolonej przeciwpożarowej lub panelu o odpowiedniej klasie odporności ogniowej;

- rama i ościeżnica malowane proszkowo;

- okucia renomowanych firm dopuszczone do stosowania w drzwiach ppoż.

Przeciwpożarowe bramy przesuwne Hörmann

dla niezawodnej ochrony obiektów

 

Firma Hörmann dostarcza niezawodne bramy przesuwne w wersji 1- i 2-skrzydłowej do wszystkich obiektów - w zależności od obciążenia ogniowego i trybu eksploatacji. Konstrukcje przeciwpożarowe są badane według normy PN-EN 1634-1. Posiadają Aprobatę Techniczną oraz Certyfikat Zgodności wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

 

Przeciwpożarowe bramy przesuwne, które pełnią także funkcję dymoszczelną i zabezpieczają drogi ewakuacyjne, są dodatkowo badane według normy PN-EN 1634-3. Bramy te zaleca się montować w obiektach, w których przebywa i przemieszcza się dużo ludzi, aby w razie pożaru chronić użytkowników przed ogniem i dymem.

Przechodzenie przez bramę lub przejeżdżanie małymi wózkami transportowymi ułatwiają drzwi przejściowe/ewakuacyjne wbudowane w przesuwnej bramie przeciwpożarowej. Drzwi przejściowe/ewakuacyjne są ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego wyposażone w górny samozamykacz z szyną prowadzącą.

Bez przylgi i profilu wpustowego

 

Ta opcjonalna wersja wykonania bramy stanowi alternatywne rozwiązanie dla 2-skrzydłowych drzwi rozwiernych stosowanych w budownictwie obiektowym, np. do zamykania wejść.

Z komfortowym napędem

 

Połączenie przesuwnej bramy ze stali lub stali nierdzewnej z napędem SupraMatic HT umożliwia szybkie otwieranie i zamykanie bramy podczas codziennej eksploatacji. 

Bramy przeciwpożarowe

Dla przemysłu / Bramy

KOLOR

SREBRNY D

KOLOR

SREBRNY V

KOLOR

PIRYT

KOLOR

ŁUPKOWY

KOLOR

ŁUPKOWY SZARY GŁADKI

KOLOR

OREGON

KOLOR

ZIELEŃ MCHU

KOLOR

BRĄZ CZEKOLADOWY

KOLOR

ŚREDNI BRĄZ

KOLOR

STALOWY NIEBIESKI

KOLOR

KOSODRZEWINA

KOLOR

JASNY SZARY

KOLOR

CZARNY SZARY GŁADKI

KOLOR

CROWN PLATINUM

KOLOR

CARDINAL PLATINUM

KOLOR

DĄB BIELONY

KOLOR

BAZALTOWY SZARY GŁADKI

KOLOR

KWARCYTOWY SZARY (GŁADKI)

KOLOR

BAZALTOWY SZARY

KOLOR

KWARCYTOWY SZARY

KOLOR

WINCHESTER

KOLOR

SHOGUN

KOLOR

MACORE

KOLOR

CIEMNY DĄB

KOLOR

ORZECH

KOLOR

BETONOWY SZARY

KOLOR

ALUMINIUM SZCZOTKOWANE

KOLOR

ANTRACYT GŁADKI

KOLOR

MAHOŃ

KOLOR

ZŁOTY DĄB

KOLOR

DAGLEZJA

KOLOR

DAGLEZJA

KOLOR

DĄB SPECJALNY

KOLOR

DĄB NATURALNY

KOLOR

CIEMNY CZERWONY

KOLOR

PALISANDER

KOLOR

CIEMNO ZIELONY

KOLOR

JASNA ZIELEŃ

KOLOR

SZARY

KOLOR

KREMOWY

KOLOR

BIAŁY

KOLOR

ANTRACYT

KOLOR

BRYLANT NIEBIESKI

KOLOR

LIGHT BLACK